Συνάντηση στο Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου

O υποψήφιος δήμαρχος Θωμάς Χαριτάκης, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συνεργασία», συνοδευόμενος από στελέχη του συνδυασμού και συνεργάτες, συναντήθηκε με μέλη των ΔΣ του ΒΙΟΠΑ Α.Ε. και της ΒΙΠΑΝ Α.Ε., στα γραφεία του Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου. Αναγνωρίζοντας ότι το ΒΙΟΠΑ αποτελεί έργο συλλογικής προσπάθειας και αγώνα πολλών, τονίστηκε ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης της περιοχής και μέσο απαλλαγής της πόλης από οχλούσες επαγγελματικές δραστηριότητες. Επιβεβαιώθηκε η κοινή διάθεση για συνεργασία Δήμου και ΒΙΟΠΑ, σε όλα τα επίπεδα, ώστε η υποδομή αυτή να αξιοποιηθεί κατάλληλα προς όφελος των επαγγελματιών του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι προς το συμφέρον της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να καταβληθεί προσπάθεια διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου πρόσβασης και κυκλοφοριακής διασύνδεσης με τον ΒΟΑΚ.
Επισημάνθηκε η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του ΒΙΟΠΑ με βάση το ΣΧΟΟΑΠ, ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης και με τις ανάγκες φιλοξενίας διαφορετικών χρήσεων. Κοινές διαπιστώσεις είναι η συνεργασία με ΔΕΥΑΑΝ, για τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με Ενεργειακή Κοινότητα και Δήμο, για την ενεργειακή αυτονομία του ΒΙΟΠΑ, που μπορεί να συντελέσει παράλληλα στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών.
Τέλος, εξετάστηκε η προοπτική παραχώρησης οικοπέδου στον Δήμο, για δημιουργία Ανοιχτού Θεάτρου – πρόταση που εξετάζει ο συνδυασμός στο πλαίσιο αναζήτησης κατάλληλου χώρου για τη δημιουργία μιας τέτοιας σημαντικής υποδομής, που λείπει από την πόλη του Αγίου Νικολάου.
Με εκτίμηση,
Γραφείο Τύπου
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Υποψήφιος Δήμαρχος
ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ